Bad Trip Ka!

“Nakikita pa lang kita, parang gusto ko nang masuka! Bad trip ka!”