Five.Three.Ten

Panu kaya kung na-late ako ng gising nung May 3, 2010? Malamang na-late ako sa plano kong mamili sa Baclaran. Malamang iniksian ko na lang yung dasal ko habang nagsindi ako ng kandila. Malamang hindi ko na naisambit ang gasgas kong linya na “You know my heart’s desire, Your will be done”— at habang sambit ko…

Depression .

It breaks my heart to know you’re there, yet I’m scared to reach out— simply because I’m protecting my heart from breaking further… It’s just so sad to see the simple things get complicated… It’s harder when I struggle to fight back the urge of breaking down, while you seemed unaffected ;-( pAkxEt! T_T