Secret Refuge

Nagpapaka-slack na naman sa kalagitnaan ng ka-busy-han! :) Pantanggal-umay lang sa pagrereview ng mga kontrata at pagbabasa ng mga accounting standards hehehe! Pangalawang tula na alay ko kay ABTS, una yung Melancholic Episode. :) You fill the corners of my daily mooning; You keep me up when I’m supposed to be sleeping… Ignited and awakened…